กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP Agent ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่

คณะทำงาน SHAP Agent ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่