หน่วยงาน 20 หน่วยงาน

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

 

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5000

โทร053-245361 , 053-245362
 
โทรสาร053-248315
 
อีเมล์ipc1@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

292 หมู่ที่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 
โทรสาร 0 55 009 534
 
อีเมล์ ipc2@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

86 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 
 
โทรสาร 043-306873-4
 
อีเมล์ ipc5@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 กิจกรรม โครงการ อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ เงินทุนหมุนเวียน กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากสินค้า ให้คำปรีกษาแนะนำ เริ่มต้นทำธุรกิจ

โทร : 045314216   045314216
 
โทรสาร : ซ่อม
 
อีเมล์ : ipc7@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 02-3678100-1 
โทรสาร 02-381-1056
อีเมล์ -