คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

292 หมู่ที่ 1 ถนนสายเลี่ยงเมืองสุโขทัย-นครสวรรค์ ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

 
โทรสาร 0 55 009 534
 
อีเมล์ ipc2@dip.go.th

latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง