SHAP Agent

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร053-245361 , 053-245362
โทรสาร053-248315
อีเมล์ipc1@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

86 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรสาร043-306873-4
อีเมล์ipc5@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 กิจกรรม โครงการ อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ เงินทุนหมุนเวียน กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากสินค้า ให้คำปรีกษาแนะนำ เริ่มต้นทำธุรกิจ

โทร045314216 , 045314216
โทรสารซ่อม
อีเมล์ipc7@dip.go.th

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

131 หมู่ที่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรสาร077200449
อีเมล์ipc10@dip.go.th
 

 

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

165 ถนนกาญจนวนิช ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทรสาร 074211904

อีเมล์ ipc11@dip.go.th