SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่

SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่

SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร053-245361 , 053-245362
โทรสาร053-248315
อีเมล์ipc1@dip.go.th