SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จ.สุราษฏร์ธานี

SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จ.สุราษฏร์ธานี

SHAP Agents ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จ.สุราษฏร์ธานี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

131 หมู่ที่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรสาร077200449
อีเมล์ipc10@dip.go.th