คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กส.กสอ.)

ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

0 2392 0512

0 2381 0757

E-mail:dcr@dip.go.th


latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง