คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จ.นครราชสีมา

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

333 ถนนมิตรภาพ ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

โทร 044 419 622 ,
 
โทรสาร 044 419 089
 
อีเมล์ ipc6@dip.go.th

latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง