คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

คณะทำงาน SHAP กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 02-3678338 , 02 3678339
โทรสาร 02 3822169
อีเมล์ dci@dip.go.th

latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง