คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

 

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5000

โทร053-245361 , 053-245362
 
โทรสาร053-248315
 
อีเมล์ipc1@dip.go.th

latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง