คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จ.สุราษฏร์ธานี

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จ.สุราษฏร์ธานี

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จ.สุราษฏร์ธานี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10


latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง