คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จ.อุบลราชธานี

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จ.อุบลราชธานี

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จ.อุบลราชธานี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

เลขที่ 222 หมู่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 กิจกรรม โครงการ อบรมหลักสูตร พัฒนาผู้ประกอบการ เงินทุนหมุนเวียน กู้เงินดอกเบี้ยต่ำ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบฉลากสินค้า ให้คำปรีกษาแนะนำ เริ่มต้นทำธุรกิจ

โทร : 045314216   045314216
 
โทรสาร : ซ่อม
 
อีเมล์ : ipc7@dip.go.th

latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง