คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

86 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

 
 
โทรสาร 043-306873-4
 
อีเมล์ ipc5@dip.go.th

latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง