คณะทำงาน SHAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.ลำปาง

คณะทำงาน SHAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.ลำปาง

คณะทำงาน SHAP ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จ.ลำปาง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง