คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จ.อุดรธานี

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จ.อุดรธานี

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จ.อุดรธานี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

399 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จ.อุดรธานี 41330

โทร042-207232 
 
โทรสาร042-207240
 
อีเมล์ipc4@dip.go.th

latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง