คณะทำงาน SHAP กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะทำงาน SHAP กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะทำงาน SHAP กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

86/6 ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร 02-3678100-1 
โทรสาร 02-381-1056
อีเมล์ -

latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง