คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ.ชลบุรี

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ.ชลบุรี

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จ.ชลบุรี

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9


latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง