คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จ.พิจิตร

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จ.พิจิตร

คณะทำงาน SHAP ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จ.พิจิตร

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

 

200 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

 

โทร 056613161 
 
 
โทรสาร 056613559
 
 
อีเมล์ ipc3@dip.go.th
 

latitude,longitude : 13.7248936,100.4930261

นำทาง