กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP Agent ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น

คณะทำงาน SHAP Agent ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น