กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP Agent ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จ.อุบลราชธานี

คณะทำงาน SHAP Agent ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 จ.อุบลราชธานี