กิจกรรม

ทีมงานคณะทำงานสร้างสุของค์กรของโรงงานบุญช่วยอุตสาหกรรม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมวางแผนงานการสำรวจค่าความสุของค์กร

ทีมงานคณะทำงานสร้างสุของค์กรของโรงงานบุญช่วยอุตสาหกรรม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมวางแผนงานการสำรวจค่าความสุของค์กร