กิจกรรม

กิจกรรมปลูกต้นไม้คนละ 10 ต้น ของทีมงาน บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ จำกัด ช่วยสร้างบรรยายกาศที่ดีในที่ทำงาน

กิจกรรมปลูกต้นไม้คนละ 10 ต้น ของทีมงาน บริษัท การ์เด้น เซ็นเตอร์ จำกัด ช่วยสร้างบรรยายกาศที่ดีในที่ทำงาน