กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

นำโดย นางสาวนิจรินทร์ โอภาสเสถียร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ