กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

คณะทำงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

คณะทำงาน SHAP AGENTS  ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

นำโดย นางสาวอริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ