กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP AGENTS กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

คณะทำงาน SHAP AGENTS กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม

คณะทำงาน SHAP AGENTS กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
นำโดย นายวุฒิชัย ประชาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม
พร้อมบริการสร้างองค์กรแห่งความสุขเพื่อเพิ่ม Productivity ให้กับสถานประกอบการ