กิจกรรม

สร้างสุของค์กร บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

สร้างสุของค์กร บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

"เราทำของเล่นให้เด็กๆมีความสุข คนทำก็ต้องมีความสุข นี้คือความตั้งใจของเราในการดูแลพนักงาน มาตั้งแต่วันแรกในการก่อตั้งแปลนทอยส์เพราะเราเชื่อว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะสร้างความสุขให้พวกเขาอย่างยั่งยืน "ส่งเสริมความสุขโดย ทีมงาน SHAP AGENTS ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10