กิจกรรม

โลโก้ happy workplace วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านหนองบัวน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โลโก้ happy workplace วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมผ้าฝ้ายบ้านหนองบัวน้อย อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

อาจเป็นภาพวาดรูป ข้อความพูดว่า "HAPPY SOUL [HAPPY FAMILY HAPPY SOCIETY [HAPPY RELAX"