กิจกรรม

คณะทำงานสร้างสุของค์กร บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะทำงานสร้างสุของค์กร บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผังคณะทำงานสร้างสุของค์กร
บริษัท ลินเซ่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จ.พระนครศรีอยุธยา
ส่งเสริมความสุขโดยทีมงาน SHAP AGENTS
กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม