กิจกรรม

คณะทำงาน SHAP Agent กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ปี 2566

คณะทำงาน SHAP Agent กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ามอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ปี 2566

คณะทำงาน SHAP Agent กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาว กมลวรรณ ไชยมงคล นักวิชาการอุตสาหกรรม

นางสาว ณัฐพัสวี พจน์ประสาท เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการพัฒนาอุตสาหกรรม

เข้ามอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วม

โครงการส่งเสริมสุขภาวะองค์กรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs Happy and Productive Workplace : SHAP) ปี 2566

???? ประกอบด้วย

✅ บริษัท สเตติค แวน เวลดิ้ง จำกัด

✅ บริษัท ไอ อี พรีซิชั่น จำกัด

✅ บริษัท โคเออินดัสเทรียล เดคอร์ จำกัด

✅ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

✅ บริษัท คิว - คอน อีสเทอร์น จำกัด