กิจกรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ดำเนินกิจกรรมสร้างสุข : สมาธิสร้างสุขทุกวันพระ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ดำเนินกิจกรรมสร้างสุข : สมาธิสร้างสุขทุกวันพระ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ข้อความ