กิจกรรม

SHAP Agents กข เข้าให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานโครงการ พร้อมตรวจสุขภาพให้พนักงานในสถานประกอบการ

SHAP Agents กข เข้าให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานโครงการ พร้อมตรวจสุขภาพให้พนักงานในสถานประกอบการ