ร้าน มะขาม ขิม-ขวัญ

ร้าน มะขาม ขิม-ขวัญ

ร้าน มะขาม ขิม-ขวัญ

องค์กรต้นแบบโครงการ SHAP ปี 2560