บริษัท ซีเทกซ์ อินดัสตรี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ซีเทกซ์ อินดัสตรี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

บริษัท ซีเทกซ์ อินดัสตรี คอร์เปอเรชั่น จำกัด

องค์กรต้นเเบบโครงการ SHAP ปี 2562