บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ เเอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ เเอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด

บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮเทลส์ เเอนด์ รีสอร์ทส์ จำกัด

องค์กรต้นเเบบโครงการ SHAP ปี 2562