โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชุนกี่

องค์กรต้นเเบบโครงการ SHAP ปี 2562