วิสาหกิจชุมชนบ้านเทโพ

วิสาหกิจชุมชนบ้านเทโพ

วิสาหกิจชุมชนบ้านเทโพ

องค์กรต้นเเบบโครงการ SHAP ปี 2562