วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา

วิสาหกิจชุมชนกระทุ่มรายพัฒนา

องค์กรต้นเเบบโครงการ SHAP ปี 2562