ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

พื้นที่รับผิดชอบ

  • แม่ฮ่องสอน
  • เชียงใหม่
  • ลำพูน
  • ลำปาง
  • เชียงราย
  • พะเยา
  • แพร่
  • น่าน

ข้อมูลติดต่อ