ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
292 หมู่ที่ 1 ถ.สายเลี่ยงเมืองสุโขทัย - นครสวรรค์ ต. บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พื้นที่รับผิดชอบ

  • ตาก
  • ถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย - นครสวรรค์
  • อุตรดิตถ์
  • พิษณุโลก
  • เพชรบูรณ์

ข้อมูลติดต่อ