ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
399 หมู่ 11 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330

พื้นที่รับผิดชอบ

  • เลย
  • หนองบัวลำภู
  • หนองคาย
  • อุดรธานี
  • บึงกาฬ
  • นครพนม