ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
200 หมู่8 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

พื้นที่รับผิดชอบ

  • กำแพงเพชร
  • พิจิตร
  • นครสวรรค์
  • อุทัยธานี
  • ชัยนาท
  • สิงห์บุรี
  • ลพบุรี

ข้อมูลติดต่อ