ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
 86 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

พื้นที่รับผิดชอบ

  • ขอนแก่น
  • มหาสารคาม
  • กาฬสินธุ์
  • ร้อยเอ็ด
  • มุกดาหาร
  • สกลนคร

ข้อมูลติดต่อ