ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
8333 ถนนมิตรภาพ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170

พื้นที่รับผิดชอบ

  • ชัยภูมิ
  • นครราชสีมา
  • บุรีรัมย์
  • สุรินทร์

ข้อมูลติดต่อ