ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
เลขที่ 222 หมู่ที่ 24 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

พื้นที่รับผิดชอบ

  • อุบลราชธานี
  • ศรีสะเกษ
  • ยโสธร
  • อำนาจเจริญ

ข้อมูลติดต่อ