ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
สถานที่ตั้ง 117 หมู่ที่ 1 ถ.มาลัยแมน ต.ดอนกำยาน อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

พื้นที่รับผิดชอบ

  • กาญจนบุรี
  • สุพรรณบุรี
  • อ่างทอง
  • อยุธยา
  • นครปฐม
  • สมุทรสาคร
  • สมุทรสงคราม
  • ราชบุรี
  • เพชรบุรี
  • ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลติดต่อ