ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

67 หมู่ที่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

พื้นที่รับผิดชอบ

  • ชลบุรี
  • ระยอง
  • จันทบุรี
  • ตราด
  • สระแก้ว
  • ปราจีนบุรี
  • นครนายก
  • ฉะเชิงเทรา
  • สระบุรี

ข้อมูลติดต่อ