ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

131 ถ.เทพรัตนกวี ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

พื้นที่รับผิดชอบ

  • ชุมพร
  • ระนอง
  • สุราษฎร์ธานี
  • พังงา
  • ภูเก็ต
  • กระบี่
  • นครศรีธรรมราช

ข้อมูลติดต่อ