ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
สถานที่ตั้ง 165 ถ.กาญจนวนิช กม.22 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

พื้นที่รับผิดชอบ

  • ตรัง
  • พัทลุง
  • สตูล
  • สงขลา
  • ปัตตานี
  • ยะลา
  • นราธิวาส

ข้อมูลติดต่อ