ร้านมะขาม ขิม - ขวัญ จังหวัดเพชรบูรณ์

ร้านมะขาม ขิม - ขวัญ จังหวัดเพชรบูรณ์

ร้านมะขาม ขิม - ขวัญ จังหวัดเพชรบูรณ์

เข้าร่วมโครงการ SHAP ปี 2560