ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

ดำเนินการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562

บริษัท เวิลด์เคมีคอล ฟาร์อีสท์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ 

บริษัท สยามทูลส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จังหวัดลำพูน

บริษัท โปรดักส์ แมชชีน แมนทาเน้น จำกัด จังหวัดลำพูน

บริษัท มัลติ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จังหวัดลำพูน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัพเพอร์ท๊อป เอนเทอร์ไพร์ส จังหวัดลำพูน

บริษัท เค.เซก จำกัด จังหวัดลำพูน